XL Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że uchwałą nr 2/03/2023 z dnia 14 marca  2023 roku zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze XL Walne Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XL Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 28 maja 2023 Dowiedz się więcej…

Ważna zmiana – opłaty za lądowanie

W dniu dzisiejszym Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego przyjął uchwałę o wykreśleniu z “Taryfikator opłat za operację lądowania (w tym Touch & Go) na lotnisku Lubin EPLU” uwagi pierwszej, tj. “Statki powietrzne należące do zarządzających lotniskami w Polsce wykonujące loty szkolno-treningowe zwalnia się z opłat na zasadzie wzajemności.” Przyjęta uchwała obowiązuje Dowiedz się więcej…

Zmiany w zarządzie po Walnym Zgromadzeniu

W dniu wczorajszym odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Sprawozdawczo-Wyborcze, które normalnie odbywa się raz na 4 lata i jest związane również z kadencją zarządu AZM. W trakcie Walnego Zgromadzenia wybierano zarząd na kolejną 4-letnią kadencję. Swoją rezygnację z kandydowania do pracy w zarządzie przez kolejną kadencję Dowiedz się więcej…

Zawiadomienie o XXXIX Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, że w dniu 27 marca 2022 roku (niedziela) o godzinie 10:00 (termin drugi 10:15) w hali spadochronowej na naszym lotnisku w Lubinie odbędzie się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Sprawozdawczo-Wyborcze. Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXIX Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Zagłębia Miedziowego: