Link do opłat lotniskowych TUTAJ


Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2022 roku.

Wpisowe do AZM:

Rodzaj członkaKwota bruttoJednostka
Członek nadzwyczajny (sekcja samolotowa/ szybowcowa)400PLN za osobę
Członek nadzwyczajny (sekcja modelarska)100PLN za osobę
Członek zwyczajny (po decyzji o przyjęciu go w poczet członków zwyczajnych)dopłata dopełniająca do 1000 złPLN za osobę

Osoba poniżej 16 roku życia jest zwolniona z wpisowego na zasadzie odroczenia do czasu osiągnięcia przez nią 17 roku życia.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM wpisowe nie podlega zwrotowi.

Koszty szkoleń:

Rodzaj kosztówWartość bruttoJednostka
Podstawowe szkolenie szybowcowe (obejmuje do 40 lotów)7 300PLN za osobtę
Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) przy jednorazowej wpłacie28 890PLN za osobę
Szkolenie do licencji PPL(A) (obejmuje do 45 godzin lotu) płatne w ratach*30 240 PLN za osobę

UWAGI:
1. Szczegółowe warunki realizacji szkolenia oraz warunki płatności będą ustalane przez AZM z osobą szkolącą się.
2. Opłata za każdy lot powyżej ustalonego limitu liczy się wg stawek podstawowych jak dla członka AZM, który wpłacił opłatę sezonową i składkę na ubezpieczenie statków powietrznych, powiększonych o 30%.
3. Szkolenie szybowcowe odbywa się z wykorzystaniem samolotu holującego (tzw. szkolenie za samolotem).

* w przypadku płatności w ratach obowiązuje zasada przedpłat za planowaną ilość godzin na danym etapie szkolenia.

Składki:

Rodzaj członkaKwota bruttoJednostka
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej powyżej 25 roku życia100*PLN za os./mc
Członek sekcji modelarskiej powyżej 25 roku życia80*PLN za os./mc
Członek zwyczajny lub nadzwyczajny powyżej 67 roku życia20PLN za os./mc
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej uczący się od 17 do 25 roku życia60*PLN za os./mc
Członek sekcji modelarskiej uczący się od 17 do 25 roku życia55*PLN za os./mc
Członek sekcji szybowcowej i/lub samolotowej do 16 roku życia10PLN za os./mc
Członek sekcji modelarskiej do 16 roku życia5PLN za os./mc

UWAGI:
1. Część ww. składek jest odprowadzana do Aeroklubu Polskiego zgodnie z aktualną Uchwałą Kongresu Aeroklubu Polskiego.
2. Kwota składki płatna za miesiąc z góry.
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM składki nie podlegają zwrotowi.

* możliwość obniżenia składki o maksymalnie 40 zł w ramach prac społecznych (do 2 godzin w miesiącu = 20 zł za 1 godzinę prac). Odrabianie prac społecznych odbywa się przed obowiązkiem zapłaty składki za dany miesiąc.

Opłaty roczne:

Rodzaj kosztów:Wartość bruttoJednostka
Opłata sezonowa300PLN za osobę
Składka na ubezpieczenie statków powietrznych (dot. członków AZM po ukończonym szkoleniu podstawowym należącym wyłącznie do jednej sekcji- szybowcowej lub samolotowej)300PLN za osobę
Składka na ubezpieczenie statków powietrznych (dot. członków AZM po ukończonym szkoleniu podstawowym należącym jednocześnie do sekcji szybowcowej i samolotowej)400PLN za osobę

UWAGI:
1. Członkowie, którzy w danym roku ukończyli podstawowe szkolenie szybowcowe i/lub szkolenie do licencji samolotowej i chcą kontynuować szkolenie w tym samym roku są uprawnieni do wykonywania lotów po cenach wg niższych stawek po opłaceniu 50% opłaty sezonowej i/lub składki na ubezpieczenie statków powietrznych.
2. Członkowie, którzy nie wniosą opłaty sezonowej i ubezpieczenia mogą wykonywać loty po cenach jak dla członków zrzeszonych w AP (szczegóły w tabeli KOSZTY LATANIA).
3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w AZM opłaty roczne nie podlegają zwrotowi.

Koszty latania:

Rodzaj kosztówCzłonek AZM, bruttoOsoba zrzeszona w AP, bruttoOsoba niezrzeszona w AP, bruttoJednostka
Szybowiec, lot samodzielny48 (72)184108PLN za 1 godzinę
Szybowiec, lot pod nadzorem instruktorskim54 (78)190114PLN za 1 godzinę
Szybowiec, lot z instruktorem102 (126)1138162PLN za 1 godzinę
Holowanie szybowca samolotem23 (25)12935PLN za 1 minutę
Holowanie szybowca samochodem (autohol)42 (50)15263,50PLN za 1 ciąg
Transport szybowca samolotem23 (25)12935PLN za 1 minutę
Transport szybowca samochodem2,505,507,50PLN za 1 km
Samolot Cessna 152540 (570)1600738PLN za 1 motogodzinę
Motoszybowiec Scheibe Falke SF-25360378456PLN za 1 godzinę wg hobbs

UWAGI:
1 W nawiasach ujęto koszty dla członków AZM, którzy nie wpłacili składki na ubezpieczenie statków powietrznych, ale wpłacili opłatę sezonową (podwyższony koszt użytkowania samolotu/ szybowca oraz koszt holu szybowca obowiązuje do momentu opłacenia składki na ubezpieczenie statków powietrznych).
2 Lot samodzielny ucznia-pilota wykonywany pod nadzorem instruktora.
3 Lot instruktorski – lot z instruktorem w ramach wykonywania określonego zadania i/lub ćwiczenia dotyczy pilotów szybowcowych oraz uczniów-pilotów szybowcowych po ukończeniu szkolenia podstawowego.

Szkolenia dodatkowe:

Rodzaj kosztówCzłonek AZM, bruttoOsoba zrzeszona w AP, bruttoJednostka
Szkolenie do uzyskania uprawnienia wykonywania lotów motoszybowcami (TMG) dla pilotów szybowcowych3 2003 490PLN za osobę
Szkolenie do uzyskania certyfikatu instruktora motoszybowcowego (TMG) wpisywanego do licencji szybowcowej3 2003 490PLN za osobę
Szkolenie do uzyskania uprawnień startu za samochodem (autohol)1 3001 500PLN za osobę

Inne:

Rodzaj kosztówCzłonek AZM, bruttoOsoba zrzeszona w AP, bruttoOsoba niezrzeszona w AP, bruttoJednostka
Egzamin KWTbezpłatnie5061,50PLN za osobę
Użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczegobezpłatnie200246PLN za osobę

UWAGI:
1. Opłata za użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczego obowiązuje od dnia 20 marca danego roku do 19 marca roku następnego. Płatna z góry i nie podlega zwrotowi.
2. Użytkowanie lotniska dla celów modelarstwa lotniczego odbywa się pod nadzorem.