KLIKNIJ TUTAJ I ZGŁOŚ SWÓJ PRZYLOT!
CLICK HERE AND REPORT YOUR ARRIVAL!

Link: AIR Polska – AIP VFR

UWAGA! PONIŻSZE INFORMACJE NIE SŁUŻĄ DO UŻYTKU OPERACYJNEGO!!!
ATTENTION! INFORMATION BELOW NOT FOR OPERATIONAL USE!!!

Lotnisko publiczne Lubin (ICAO: EPLU) położone jest 3 km na północ od miasta Lubina na Dolnym Śląsku. Dzięki bliskości swojego położenia w stosunku do głównego miasta w rejonie polskiego Zagłębia Miedziowego jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla przybywających na nie statków powietrznych.
The public airfield Lubin (ICAO: EPLU) is located 3 km north of Lubin in Lower Silesia. Thanks to its proximity to the main city in the Polish Copper Belt, it is an exceptionally attractive place for arriving aircraft.

Lotnisko posiada asfaltowy pas o długości 1000 m z kierunkami lądowania 13L i 31R. Dla samolotów lądujących na kierunku 13L obowiązuje krąg samolotowy LEWY natomiast na kierunku 31R obowiązuje krąg samolotowy PRAWY. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach kierownik lotów w godzinach pracy lotniska publicznego może wyrazić zgodę na zmianę sposobu lądowania.
The airport has an comcrete 1000m length runway with landing directions 13L and 31R. For aircraft landing in the 13L direction, the LEFT aircraft pattern applies, while in the 31R direction, the RIGHT aircraft pattern applies. In special and justified cases, the flight manager during the working hours of a public airfield may agree to change the pattern.

Przylot statków powietrznych nie należących do Aeroklubu Zagłębia Miedziowego oraz tych, których właściciel nie posiada stosownej umowy z zarządzającym lotniskiem Lubin poza godzinami pracy lotniska (od 9:00 do 15:00 LMT w dni robocze) musi być zgłoszony co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem dla statków powietrznych z krajów grupy Schengen i z 48 godzinnym wyprzedzeniem dla statków powietrznych spoza grupy Schengen.
The arrival of aircraft not belonging to the Aeroclub of the Copper Basin and those whose owner does not have a relevant agreement with the Lubin airfield operator outside the airfield’s working hours (from 9:00 to 15:00 LMT on weekdays) must be notified at least 24 hours in advance for aircraft from Schengen countries and 48 hours in advance for non-Schengen aircraft.

Właścicielem lotniska oraz jego zarządzającym jest Aeroklub Zagłębia Miedziowego, który statutowo znajduje się w strukturach Aeroklubu Polskiego.
The airfield is owned and managed by the Aeroklub Zagłębia Miedziowego, which is statutory part of the Polish Aeroclub.

Nazwa lotniska
Name of airfield
LUBIN
Wskaźnik lokalizacji ICAO
ICAO:
EPLU
Położenie lotniska ARP (WGS-84)
Location ARP (WGS-84)
51° 25′ 23” N
016° 11′ 46” E
Elewacja lotniska
Airfield elevation
155 m (507 ft) AMSL
Dozwolony ruch
Type of traffic permitted
VFR
Częstotliwość lotniska
Frequency
119,535 MHz
Znak wywoławczy
Call sign
LUBIN RADIO
Częstotliwość sektora FIS
FIS frequency
127,250
Znak wywoławczy sektora FIS
FIS call sign
POZNAŃ INFORMACJA
Dostępne paliwo lotnicze 24/7
Available fuels 24/7
AVGAS 100LL, AVGAS UL91, JET-A1

Widok lotniska od południowo-zachodniej strony.
View of the airfield from the south-west.

Widok lotniska od zachodniej strony na pasy 13L, 13R oraz 11.
View of the airport from the west, runways 13L, 13R and 11.