Historia

“Wiosną 1962 roku ZMS przy KGHM nawiązuje kontakt z Aeroklubem Jeleniogórskim, który organizuje loty dla górników na byłym lotnisku w Lubinie, a w tym czasie – placu ćwiczeń.

W oparciu o Aeroklub Jeleniogórski zostaje zorganizowana sekcja szybowcowa w Lubinie, której przewodniczy inż. Henryk Sienkiewicz, górnik, pilot samolotowy i szybowcowy, entuzjasta lotnictwa.”

Tymi słowami zaczyna się kronika Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, która opisuje początki lotniczej działalności sportowej zarówno w Lubinie jak i całym okręgu Zagłębia Miedziowego.
Jednak najbardziej znamienną datą dla Naszego Aeroklubu jest 21 stycznia 1968 roku. Wtedy to odbyło się I Walne Zgromadzenie członków lubińskiego oddziału Aeroklubu Jeleniogórskiego, traktowane jako moment powołania Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Na czele powołanego wtedy Zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego stanął Dyrektor Naczelny KGHM dr inż. Tadeusz Zastawnik.

Teraźniejszość

Aeroklub Zagłębia Miedziowego to wciąż rozwijające się stowarzyszenie posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego. Władze AZM, czyli Walne Zgromadzenie, a pomiędzy nimi Zarząd AZM- zarządzają zarówno Certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia (PL.ATO.170) jak i całym obiektem, na którym prowadzimy swoją działalność- czyli lotniskiem publicznym niepodlegającym certyfikacji Lubin.

W Aeroklubie Zagłębia Miedziowego zrzeszamy swoich członków- pasjonatów lotnictwa, którzy na czele z pracownikami wspólnymi siłami dbają o rozwój i dobre imię aeroklubu. Wyróżniamy wśród siebie sekcję szybowcową, samolotową oraz modelarską. Tworzymy klub sportowy, a nasi zawodnicy reprezentują nas na różnych zawodach.

Jesteśmy również członkiem sygnatariuszem Dolnośląskiego Klastra Lotniczego zrzeszającym firmy i instytucje związane z szeroko rozumianą branżą lotniczą. Dzięki temu potencjał naszego aeroklubu, naszego lotniska oraz naszych partnerów z klastra rośnie z każdym nowym jego członkiem.