W dniu wczorajszym odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Sprawozdawczo-Wyborcze, które normalnie odbywa się raz na 4 lata i jest związane również z kadencją zarządu AZM.

W trakcie Walnego Zgromadzenia wybierano zarząd na kolejną 4-letnią kadencję. Swoją rezygnację z kandydowania do pracy w zarządzie przez kolejną kadencję złożył dotychczasowy prezes zarządu AZM Andrzej Onitsch.

Aktualny skład zarządu to:

1. Jakub Eichstaedt.

2. Arkadiusz Fejdasz.

3. Marcin Krokowski.

4. Ernest Lichocki.

5. Mariusz Urban.

6. Łukasz Woźniak.

Podział funkcji w nowym zarządzie AZM zostanie podany po ukonstytuowaniu się nowego zarządu.