Licencja pilota szybowcowego SPL

Sailplane Pilot Licence, czyli SPL, to licencja, która uprawnia do wykonywania lotów szybowcami. Aeroklub Zagłębia Miedziowego posiada wykwalifikowaną kadrę, która przeprowadzi cały proces nauki latania szybowcem od szkolenia podstawowego, poprzez szkolenia uzupełniające do uzyskania licencji jak i dalsze uprawnienia.

Wymagania i ścieżka do uzyskania licencji SPL

 • Minimalny wiek osoby szkolącej się to 14 lat.
 • Osoba podejmująca szkolenie w AZM musi stać się jego członkiem (wpisowe oraz opłaty członkowskie TUTAJ).
 • Orzeczenie lekarskie minimum LAPL (do rozpoczęcia szkolenia praktycznego).
 • Ukończony kurs teoretyczny (nauka zdalna) i egzamin wewnętrzny.
 • Ukończone szkolenie podstawowe.
 • Zdany egzamin państwowy z części teoretycznej.
 • Ukończone szkolenia/ loty uzupełniające wymagane do licencji szybowcowej (lądowanie w terenie przygodnym, nauka lotów termicznych, przelot na odległość 50 km samodzielnie lub 100 km z instruktorem, a dodatkowo ubiegający się o licencję musi posiadać całkowity nalot 15 godzin w co najmniej 45 lotach).
 • Zdany egzamin państwowy z części praktycznej (można wykonać na naszym lotnisku).

Teoria

Nauka teorii odbywa się zdalnie w zewnętrznym ośrodku szkolenia i obejmuje przedmioty takie jak:

 • prawo lotnicze
 • człowiek- możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • łączność
 • zasady lotu
 • procedury operacyjne
 • planowanie lotu
 • ogólna wiedza o statku powietrznym

Więcej informacji nt. kosztów i zasad nauki udziela organizator szkoleń teoretycznych ATO AVIONER.

Praktyka

Kurs praktyczny to do 40 lotów szkolnych szybowcem odbywających się za samolotem (tzw. hol). Po zakończeniu szkolenia podstawowego zaleca się kontynuowanie szkolenia celem spełnienia wymogów do licencji szybowcowej SPL.

Koszt szkolenia podstawowego praktycznego to 7300 zł brutto.

Szczegóły płatności TUTAJ.

Po zdobyciu upragnionej licencji szybowcowej będziesz mieć możliwość rozszerzania swoich uprawnień, zdobywania odznak szybowcowych, a nawet możliwość przeszkolenia się na motoszybowce!