Operatorem stacji paliw na lotnisku Lubin EPLU jest firma Warter Aviation.

Warter Aviation is the operator of the fuel station at the Lubin EPLU airport.

Stacja samoobsługowa umożliwia całodobowe tankowanie paliwa akcyzowego lub bezakcyzowego pod warunkiem posiadania karty paliwowej Warter Aviation po uprzednim podpisaniu umowy. Szczegółów udziela Warter Aviation.

The self-service station enables round-the-clock refueling with excise or non-excise fuel, provided that you have a Warter Aviation fuel card after signing the contract. Details are provided by Warter Aviation.

Jeśli nie posiadacie państwo karty paliwowej Warter Aviation to istnieje możliwość wygenerowania specjalnego kodu jednorazowego, który umożliwi tankowanie paliw. Ta opcja wymaga wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze Specjalistą ds. Sprzedaży – Michał Stodolak tel. +48 506 220 452.

If you do not have a Warter Aviation fuel card, it is possible to generate a special one-time code that will allow you to refuel. This option requires prior telephone consultation with the Sales Specialist – Michał Stodolak, phone no. +48 506 220 452.

Poniżej prezentujemy ceny na dzień ostatniej aktualizacji, czyli 1.06.2023.

Below we present prices as of the date of the last update in June 1st, 2023.

Uwaga! Poniższa tabela nie jest oficjalnym cennikiem paliw- aktualne i dokładne kwoty podaje Warter Aaviation.

Attention! The table below is not an official fuel price list – current and exact amounts are provided by Warter Aaviation.

Cena netto w PLN
Net price in PLN
Cena brutto w PLN
Gross price in PLN
AVGAS 100LL bez akcyzy
AVGAS 100LL without excise
7,609,34
AVGAS 100LL z akcyzą
AVGAS 100LL with excise
9,5911,80
UL91 bez akcyzy
UL01 without excise
5,777,10
UL91 z akcyzą
UL91 with excise
7,759,54
JET A-1 bez akcyzy
JET A-1 without excise
5,446,70
JET A-1 z akcyzą
JET A-1 with excise
7,629,37