Cennik opłat za operacje lotnicze oraz postój i hangarowanie.
Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021 roku.

Taryfikator opłat za operację lądowania (w tym Touch & Go) na lotnisku Lubin EPLU

RodzajWartość nettoWartość bruttoJednostka
Statki powietrzne o MTOW do 2000 kg3036,90PLN za SP
Statki powietrzne o MTOW powyżej 2000 kg za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo3036,90PLN za SP

UWAGI:
1. Statki powietrzne należące do zarządzających lotniskami w Polsce wykonujące loty szkolno-treningowe zwalnia się z opłat na zasadzie wzajemności.
2. Z powyższych opłat zwolnione są statki powietrzne wykonujące loty w ramach kategorii wymienionych w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo Lotnicze.

Taryfikator opłat za postój w hangarze na lotnisku Lubin EPLU (samoloty do 4 m wysokości)

RodzajWartość nettoWartość bruttoJednostka
Statki powietrzne bez napędu złożone do lotu1012,30PLN za SP
Statki powietrzne bez napędu rozłożone56,15PLN za SP
Przyczepy szybowcowe1012,30PLN za sztukę
Statki powietrzne z napędem do 2000 kg MTOW4049,20PLN za SP
Statki powietrzne z napędem powyżej 2000 kg MTOW za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo2024,60PLN za SP

UWAGA – istnieje możliwość zawarcia umowy w przypadku dłuższego hangarowania.

Taryfikator opłat za postój na płycie postojowej powyżej 4 godzin za każdą rozpoczętą dobę

RodzajWartość nettoWartość bruttoJednostka
Przyczepy szybowcowe56,15PLN za sztukę
Statki powietrzne o MTOW do 450 kg1012,30PLN za SP
Statki powietrzne o MTOW powyżej 450 kg do 2000 kg2024,60PLN za SP
Statki powietrzne o MTOW powyżej 2000 kg za każde rozpoczęte 1000 kg dodatkowo1012,30PLN za SP

UWAGA- istnieje możliwość zawarcia umowy w przypadku dłuższego okresu postoju.

płatność kartą lub gotówką