Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że uchwałą nr 2/03/2023 z dnia 14 marca  2023 roku zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze XL Walne Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Zagłębia

Miedziowego, że XL Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 28 maja 2023 roku (niedziela) o godzinie 10:00, a w przypadku nieobecności więcej niż połowy Członków AZM uprawnionych do głosowania odbędzie się w terminie drugim tego samego dnia o godzinie 10:15, na naszym lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.

Poniżej oficjalne pismo zawiadamiające o XL Walnym Zgromadzeniu Członków AZM z projektem porządku obrad.