Informujemy, że formularz zgłaszania uczestnictwa w 12. WOP został przez nas zablokowany w związku z osiągnięciem zakładanej liczby uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa w 12. WOP przysłało 31 osób. Ewentulane przyjmowanie kolejnych uczestników będzie rozpatrywane indywidualnie przez zarząd i kierownictwo ATO AZM.

Kategorie: WOPWszystkie