Najwyższą władzą w Aeroklubie Zagłębia Miedziowego jest Walne Zgromadzenie Członków AZM. Pomiędzy zebraniami funkcja zarządzania i kontroli powierzona jest poniższym organom:

Zarząd:

Marcin Krokowski – Prezes Zarządu

Arkadiusz Fejdasz – Wiceprezes Zarządu

Jakub Eichstaedt – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Urban – Skarbnik Zarządu

Łukasz Woźniak – Sekretarz Zarządu

Ernest Lichocki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Matusz – Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Kwiecień – Członek Komisji Rewizyjnej

Rafał Kucharski – Członek Komisji Rewizyjnej