Opis lotniska - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Opis lotniska

EPLU latarką w nocy

Lotnisko publiczne Lubin (ICAO: EPLU) położone jest 3 km na północ od miasta Lubina na Dolnym Śląsku. Dzięki bliskości swojego położenia w stosunku do głównego miasta w rejonie polskiego Zagłębia Miedziowego jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla przybywających na nie statków powietrznych.

Lotnisko posiada asfaltowy pas o długości 1000 m z kierunkami lądowania
13 i 31. Dla samolotów lądujących na kierunku 13 obowiązuje krąg samolotowy LEWY natomiast na kierunku 31 obowiązuje krąg samolotowy PRAWY. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach kierownik lotów w godzinach pracy lotniska publicznego może wyrazić zgodę na zmianę sposobu lądowania.

Przylot statków powietrznych nie należących do Aeroklubu Zagłębia Miedziowego oraz tych, których właściciel nie posiada stosownej umowy z zarządzającym lotniskiem Lubin poza godzinami pracy lotniska (od 9:00 do 15:00 LMT w dni robocze) musi być zgłoszony co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem dla statków powietrznych z krajów grupy Shoengen i z 48 godzinnym wyprzedzeniem dla statków powietrznych spoza grupy Schoengen.

Właścicielem lotniska oraz jego zarządzającym jest Aeroklub Zagłębia Miedziowego, który statutowo znajduje się w strukturach Aeroklubu Polskiego.

Wróć do spisu treści