Odsetki od zaległości - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
Przejdź do treści

Odsetki od zaległości

Zarząd AZM uchwałą usankcjonował naliczanie ustawowych odsetek od zaległości finansowych, wynikających z nieterminowego rozliczania się członków Naszego Aeroklubu.
W dniu 18 grudnia 2013 roku Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego podjął uchwałę (Uchwała 1/12/2013) o naliczaniu ustawowych odsetek od nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych naszych członków. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Nasza Księgowa została w ten sposób uprawniona do naliczania odsetek od nieterminowego płacenia składek oraz opłat za wykonane czynności lotnicze.

Wróć do spisu treści