List otwarty AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

List otwarty AZM

Obserwując od lat zmiany w polskiej przestrzeni powietrznej zauważamy znaczny wzrost operacji lotniczych wykonywanych przez lekkie statki powietrzne (mikroloty, paralotnie, lotnie itp.) w miejscach, które często do tego nie są odpowiednio przygotowane. W związku z tym, aby podnieść poziom bezpieczeństwa i umożliwić wykonywanie tych operacji lotniczych na profesjonalnym lotnisku publikujemy list otwarty Aeroklubu Zagłębia Miedziowego do Organizacji i Stowarzyszeń zajmujących się uprawianiem i upowszechnianiem sportów lotniczych. Chcielibyśmy w ten sposób zaprosić do współpracy wszystkie te Organizacje i Stowarzyszenia, które prowadzą działalność lotniczą, a chciałyby podnieść poziom bezpieczeństwa i jakość wykonywanych przez siebie operacji lotniczych.
Treść listu dostępna jest po kliknięciu na obazek po prawej stronie tego tekstu lub tutaj.

Wróć do spisu treści