Darowizna 6% lub 10% od dochodu - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Darowizna 6% lub 10% od dochodu

Aeroklub Zagłębia Miedziowego jako stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).
Jednym z walorów uzyskania statusu OPP jest możliwość przekazywania darowizny do 6% (lub odpowiednio 10%) dochodu na rzecz naszego Aeroklubu umożliwiającej obniżenie podstawy opodatkowania odpowiednio:
  • przez osoby fizyczne – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu,
  • przez osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) – poprzez dokonanie wpłat darowiznyna rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą odliczyć od swojego dochodu do 10% kwoty tegoż dochodu.
Aby darowizna wpłynęła na nasz Aeroklub – przelew bankowy winien zawierać następujące dane:
nazwa beneficjenta: Aeroklub Zagłębia Miedziowego, ul. Spacerowa 9, 59-301 Lubin,
nr rachunku: 85 1090 2082 0000 0005 4600 0186,
w tytule przelewu należy wpisać: DAROWIZNA DLA AEROKLUBU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO.
Wróć do spisu treści