AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Zmiany w zarządzie AZM po Walnym

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)
Opublikowane w AZM · 28 Marzec 2022
W dniu wczorajszym odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Sprawozdawczo-Wyborcze, które normalnie odbywa się raz na 4 lata i jest związane również z kadencją zarządu AZM.
W trakcie Walnego Zgromadzenia wybierano zarząd na kolejną 4-letnią kadencję. Swoją rezygnację z kandydowania do pracy w zarządzie przez kolejną kadencję złożył dotychczasowy prezes zarządu AZM Andrzej Onitsch.

Aktualny skład zarządu to:
1. Jakub Eichstaedt.
2. Arkadiusz Fejdasz.
3. Marcin Krokowski.
4. Ernest Lichocki.
5. Mariusz Urban.
6. Łukasz Woźniak.

Podział funkcji w nowym zarządzie AZM zostanie podany po ukonstytuowaniu się nowego zarządu.


Wróć do spisu treści