AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

PROMOCJA! Podaruj lot zapoznawczy

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)
Opublikowane według AirAjti w AZM · 10 Grudzień 2017
Promocja „Podaruj lot zapoznawczy”
 1. Promocja o nazwie „Podaruj lot zapoznawczy!”, zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach od 6 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. W ramach promocji kupując zaproszenie na lot zapoznawczy Klient płaci odpowiednio:
  1. za lot zapoznawczy szybowcem- 220zł brutto (zamiast 246zł);
  2. za lot zapoznawczy samolotem Cessna 152 -> 220zł brutto (zamiast 246zł);
  3. za lot zapoznawczy samolotem Socata Rallye 235E -> 440zł brutto (zamiast 492zł).
 2. Pozostałe opłaty dodatkowe zgodne z aktualnym, na dzień wykonania lotu zapoznawczego, taryfikatorem dostępnym na stronie internetowej pozostają bez zmian.
 3. Ilość zaproszeń w Promocji jest nieograniczona.
 4. Loty organizowane są przez Aeroklub Zagłębia Miedziowego zwanym dalej Organizatorem na lotnisku w Lubinie.
 5. Zaproszenie jest wydawane w dniu uiszczeniu opłaty i jest ważne 1 rok.
 6. Lot może wykonać osoba powyżej 10-tego roku życia (tylko za zgodą opiekuna prawnego).
 7. Termin wykonania lotu należy uzgodnić wcześniej (minimum 5dni) z Organizatorem i w szczególności uzależniony jest od warunków atmosferycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia wcześniej umówionego terminu wykonania lotu zapoznawczego z powodu złych warunków atmosferycznych, stanu zdrowia osoby zaproszonej na lot zapoznawczy oraz innych powodów mających wpływ na bezpieczeństwo wykonania lotu zapoznawczego.
 9. Klient ma prawo odwołać umówiony wcześniej lot zapoznawczy i umówić się na nowy termin w ramach rocznego okresu na wykorzystanie zaproszenia.

Kontakt w sprawie wykupienia lotu zapoznawczego:
Główna Księgowa AZM p. Jolanta Pyszczyńska, tel. +48 76 846 10 71 lub +48 693 447 069, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt w sprawie wykonania lotu zapoznawczego:
Szef Wyszkolenia AZM p. Józef Herczyński, tel. +48 76 846 10 71 lub +48 693 447 053.


Wróć do spisu treści